400 πολίτες μας μίλησαν για την καθημερινότητα που οραματίζονται στο Ίλιον

ομάδα ανθρώπων με υπολογιστές και σημειωματάρια

Ενδεικτικά τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας του «Ίλιον Με Άλλα Μάτια»

Μέλη και φίλοι της ανεξάρτητης κίνησης προβληματισμού ενεργών πολιτών «Ίλιον Με Άλλα Μάτια», ήδη από τον περασμένο Νοέμβρη που ανακοινώσαμε δημόσια την ύπαρξή μας, ιδίως γονείς και εκπαιδευτικοί, πήραν την πρωτοβουλία και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με εκατοντάδες απλούς πολίτες όλων των ηλικιών που ζουν και αγαπούν το Ίλιον. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και οι ελεύθερες απαντήσεις που κατέγραψαν, έτυχαν μιας πρώτης επεξεργασίας και μας βοήθησαν ήδη από νωρίς, να συντάξουμε βασικές ενότητες του προγράμματός διοίκησης του Δήμου σε ένα Ίλιον που αλλάζει σελίδα.

Τέσσερις μήνες μετά και συνεχίζουμε δημόσια να αφουγκραζόμαστε το στίγμα των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, συνεχίζουμε να θέλουμε να ακούμε όλες και όλους εσάς.

Έχουμε ήδη δημοσιεύσει τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση τοπικού αθλητισμού, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, ένα πλήρες πρόγραμμα για την κοινωνική πολιτική, πρωτοβουλίες καθημερινότητας όπως για τη φροντίδα των αδεσπότων και για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στο Δήμο, ενώ έχουμε ήδη αναλάβει και πρωτοβουλίες που δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για την αξιοποίηση υπέρ της τοπικής κοινωνίας του Πάρκου Τρίτση.

Σας παραθέτουμε ενδεικτικά τα πρώτα συμπεράσματα της μεγάλης αυτής έρευνας που κράτησε μήνες, ενώ εμείς συνεχίζουμε με την επιστημονική ομάδα που υποστηρίζει την κίνησή μας, να συντάσσουμε και να επεξεργαζόμαστε τον προγραμματισμό των δημοτικών δράσεων της επόμενης μέρας, που θα δώσει μια ανάσα καθημερινότητας σε όλες και όλους, σε κάθε γειτονιά. Από τα παρακάτω ένα γίνεται σαφές για ακόμα μια φορά: η ανοχή σε ένα δημαρχοκεντρικό και δημαρχειοκεντρικό μοντέλο διοίκησης και λήψης των αποφάσεων τελειώνει.

Παράλληλα, μέσω ενός απλού και σύντομου ερωτηματολογίου, ξεκινήσαμε και διεξάγουμε ήδη μια δεύτερη έρευνα που θα μας υποδείξει μέσα από εσάς, τους καλύτερους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας ενός σύγχρονου δήμου με τους κατοίκους του.

Έρευνα για τις ανάγκες της καθημερινότητας

⇒ Δείγμα: 400 άτομα. Όλοι κάτοικοι Ιλίου.

♦  Μαθητές Α και Β Γυμνασίου
♦ Εκπαιδευτικοί
♦ Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
♦ Επαγγελματίες τεχνικών ειδικοτήτων
♦ Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
♦ Υπάλληλοι
♦ Συνταξιούχοι

⇒ Ενότητες

1. Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
2. Νέες Τεχνολογίες – Επαγγελματική Κατάρτιση
3. Γλώσσα και Επικοινωνία
4. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
5. Πολιτισμός και Τέχνη
6. Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τι ζήτησαν:

Δημιουργία Δικτύου Πληροφόρησης Νέων

• Δημιουργία δομής Συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

Δημιουργία ενός Δικτύου με δομές πληροφόρησης το οποίο θα παρέχει στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε εθνική πληροφόρηση και ευρωπαϊκή και που θα ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους. Θα απαντά σε ερωτήματα των νέων και θα παρέχει καθοδήγηση για όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως σπουδές, κατάρτιση, εργασία, απασχόληση, εθελοντικές δραστηριότητες, ανταλλαγές νέων, δικαιώματα καθώς και όποιο άλλο θέμα άπτεται των ενδιαφερόντων των νέων, αλλά και της πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία πληροφόρησης. Θα αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και προσιτή πηγή παροχής δωρεάν και on-line πληροφόρησης σε νέους.

Επίσης επιτακτική ανάγκη θεωρούν ότι είναι η δημιουργία δομής Συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού εκεί θα μπορούν να αντλούν κάθε πληροφορία (μαθητές, γονείς, νέοι, γενικά πολίτες) σε σχέση με το Εκπαιδευτικό σύστημα, την κινητικότητα σ’ αυτό, σε σχέση με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την επαγγελματική επιλογή , με τις απαιτήσεις των καιρών, καθώς επίσης πληροφορίες για σπουδές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ . Επίσης θα παρέχεται πληροφόρηση για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια),. Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού, συμπλήρωση μηχανογραφικών κλπ. Να δίνονται πληροφορίες για την υποστήριξη των ανέργων, επιχειρηματικότητα, τεχνικές αναζήτησης εργασίας κλπ.

Ίδρυση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Βασικός στόχος του Κ.Π.Ε. θα είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές, την εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τους πολίτες γενικά σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Η θεματολογία των δράσεων που θα μπορούν να υλοποιηθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σε άμεση συνάφεια με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Ιλίου, της Αττικής γενικότερα και θα έχει σχέση με:

• Αειφόρο ανάπτυξη
• Διαχείριση αποβλήτων
• Διαχείριση φυσικών πόρων
• Διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων
• Ανακύκλωση

Δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ίλιον

Σεμινάρια για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη ( πληροφορία : νέοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι μεγαλύτεροι, ελεύθεροι επαγγελματίες άνεργοι, πτυχιούχοι, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, και επαγγελματίες σε ατομικές επιχειρήσεις, εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα)

Ξένες Γλώσσες και πιστοποίηση

Αγγλικά επαγγελματική ορολογία (πχ. οι τεχνικοί επισκευών ηλεκτρολογικών συσκευών, οι μηχανικοί αυτοκινήτων, ψυκτικοί, μηχανολόγοι θέρμανσης κλπ, ελεύθεροι επαγγελματίες) χρειάζονται αγγλικά ειδικότητας για να διαβάζουν τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εδώ αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψάχνουν να βρουν υλικό, δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές, δεν μπορούν να βρουν καθηγητές. Σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Λύκεια ανά ειδικότητα θα μπορούσε να γίνει μία εκπαίδευση για την ασφάλεια , την πρόληψη ατυχημάτων και ορολογία. Να τους δοθεί το υλικό. Ίσως και με την συνεργασία του τεχνικού επιμελητηρίου, της ένωσης τεχνολόγων μηχανικών.

◊ Εκπαίδευση – Πιστοποίηση Η/Υ
◊ Σεμινάριο για Πωλητές 
◊ Σεμινάριο Πρόσωπο με Πρόσωπο Επικοινωνίας 
◊ Σεμινάριο Σχεδιασμός Ιστοσελίδας- Διαχείριση ιστοσελίδας
◊ Σεμινάριο Photoshop
◊ Σεμινάριο Facebook και Facebook Ads Αποδοτική προβολή και διαφήμιση
◊ Σεμινάριο Ανάπτυξης Εφαρμογών για SmartPhones Mobile Application Development
◊ Σεμινάρια Τεχνικού Ασφάλειας
◊ Life Coaching – Relationship coaching – Business Coaching

Βοήθεια με σχετικά σεμινάρια από το Δήμο, με αξιοποίηση παράλληλα και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, για την αναζήτηση νέων μορφών και προοπτικών εργασίας όπως:

◊ Τεχνολογία εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου
◊ Τεχνολογία inverter
◊ Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
◊ Τεχνολογία Υβριδικών συστημάτων σε αυτοκίνητα
◊ Αντλίες θερμότητας
◊ e-shop: Ηλεκτρονικό εμπόριο
◊ Συστήματα αυτομάτου ελέγχου PLC
◊ Χειροτεχνία, Πλέξιμο, Κατασκευές, Πωλήσεις.
◊ Διαχείριση ιστοσελίδας
◊ Διαφήμιση, εμπόριο
◊ Θέατρο- διοργανώνω μια θεατρική παράσταση
◊ Ασφάλεια Εργαζομένων στο χώρο εργασίας
◊ Πωλήσεις-Προϊόν- Πωλητής – Πελάτης
◊ Φωτογραφία
◊ Υγρομόνωση-Στεγανοποιήσεις, θερμομονώσεις, Ηχομονώσεις
◊ Βότανα. Θεραπευτική με βότανα – ομοιοπαθητική 
◊ Τεχνικές κατασκευές, επισκευή βλαβών στις κατοικίες.
◊ Ιδιοκατασκευές
◊ Αστικοί λαχανόκηποι
◊ Νέα τεχνολογία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
◊ Κατασκευή κοσμήματος
◊ Τεχνικός Ασφάλειας για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
◊ Οικιακή Φροντίδα ασθενών ανθρώπων Τρίτης ηλικίας
◊ Μανικιούρ-Πεντικιούρ
◊ Λέβητες με Ηλιακή Υποβοήθηση
◊ Μελισσοκομία. Σύγχρονες αποδοτικές καλλιέργειες/βιοκαλλιέργειες