Ανεπαρκής η πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου για νομική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες

Γράφει ο Βαγγέλης Αυγουλάς, Δικηγόρος

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, όπως αυτό «εξειδικεύτηκε» σε ανακοινώσεις του δήμου, έχει ως αντικείμενο τη σύσταση μιας «νέας υποστηρικτικής δομής» πληροφόρησης και συμβουλευτικής συνταξιούχων, ατόμων πλησίον της σύνταξης, εργαζομένων και ανέργων που θα λειτουργεί εντός του Δημαρχείου Ιλίου και συμπληρωματικά του Γραφείου Πληροφόρησης & Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου Ιλίου και θα παρέχει, μέσω νομικών συμβούλων και συμβούλων απασχόλησης, δωρεάν συμβουλές.

Το εν λόγω πλαίσιο συνεργασίας είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι:

Πρώτον, με το πλαίσιο συνεργασίας συστήνεται, κατά τρόπο τελείως αβάσιμο, μία «νέα υποστηρικτική δομή» πληροφόρησης και συμβουλευτικής ήτοι μία νέα υπηρεσία του Δήμου.

Οι υπηρεσίες, όμως, κάθε Δήμου προβλέπονται στον Οργανισμό του και δεν συστήνονται με συμβάσεις, όπως αυτή μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Δεύτερον, παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιώτες, τους νομικούς συμβούλους και τους συμβούλους απασχόλησης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, να έρχονται σε επαφή με δημότες που ανήκουν, μάλιστα, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ανέργους και συνταξιούχους), προκειμένου να παράσχουν, στο όνομα του Δήμου και εντός του δημοτικού καταστήματος, υπηρεσίες, χωρίς βέβαια να εξασφαλίζεται ότι αυτοί δεν θα φροντίζουν, μέσω της επαφής αυτής, να διευρύνουν το προσωπικό τους πελατολόγιο. Το φόβο μας αυτό ενισχύει άλλωστε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες παρέχονται από τις 16:00 έως και τις 20:00 κάθε πρώτη και τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα, δηλ. παρέχονται εκτός του ωραρίου.

Μετά ταύτα, με το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ ουσιαστικώς επιτρέπεται στο δεύτερο να υλοποιήσει την ειδική πράξη επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί, χωρίς πραγματικά οφέλη για τους δημότες του Δήμου Ιλίου.

Ευχόμαστε τα πρακτικά αποτελέσματα της –επί της αρχής θετικής αλλά ανεπαρκούς- πρωτοβουλίας αυτής, να μας διαψεύσουν.