Κοζάνη: Πρωτοπόρα εφαρμογή για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων

λογότυπο της εφαρμογής iris

O Δήμος Κοζάνης έχοντας ως προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσπελασιμότητα αυτών από άτομα με αναπηρία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η δημοτική αρχή σε συνεργασία με την εταιρεία Bevica, εξασφάλισε τη χρήση της εφαρμογής iris για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημαρχείο, καθώς και ένα επιπλέον δικαίωμα χρήσης το οποίο δωρίζει στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η εφαρμογή iris αναπτύχθηκε το 2017 σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και έχει ως στόχο την απομακρυσμένη σύνδεση και επικοινωνία χρηστών μέσω εικόνας & ήχου σε πραγματικό χρόνο και συγκεκριμένα για την υποστήριξη κωφών και βαρήκοων σε όλη την Ελλάδα.

Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεση διερμηνεία από και προς τη νοηματική γλώσσα και χειλεανάγνωση, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του διερμηνέα στο σημείο εξυπηρέτησης. Η διερμηνεία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω άμεσης σύνδεσης με το ΕΙΚ, σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο. Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Με την υπηρεσία αυτή, οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες μέσω τάμπλετς που θα βρίσκονται εγκατεστημένα στο Δημαρχείο Κοζάνης, καθώς και το νοσοκομείο της πόλης, θα μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας δωρεάν.

Πηγή: www.ert.gr