Θέλει η Δημοτική Αρχή να προσλάβει ανέργους 55 ετών και άνω; Τον τρόπο τον έχει!

Γράφει η Χρυσάνθη Γεωργαντά*

Όταν τα νέα είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά, αλλά τελικά είναι αληθινά… τι κάνουμε;

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου της 10ης Σεπτεμβρίου, έκανα μια ερώτηση σχετικά με τη  Διεύρυνση και Ενίσχυση του Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών 8.300 θέσεις με 75% επιδότηση σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών.

Πολλοί πολίτες με είχαν ήδη πλησιάσει και αρκετοί από αυτούς είχαν επικοινωνήσει και με τους υπεύθυνους του Δήμου Ιλίου, έχοντας πάρει ως απάντηση πως ο Δήμος Ιλίου δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το πρόγραμμα.

Ως δημοτική σύμβουλος, όφειλα να μεταφέρω αυτά τα ερωτήματα και να ζητήσω από τη Δημοτική Αρχή του Ιλίου, να υλοποιήσει επιτέλους αυτό το πρόγραμμα, κάτι που μπορούσε να το κάνει ήδη από τις αρχές Απριλίου, στο πλαίσιο της στήριξης των μακροχρόνια ανέργων σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο των επιπτώσεων της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ο ΟΑΕΔ, η τροποποίηση περιλαμβάνει τις εξής κύριες αλλαγές για την άμεση ενίσχυση και βελτίωση του σχετικού προγράμματος απασχόλησης που είχε καταγράψει μόνο 1.200 προσλήψεις σε 2,5 χρόνια:

  • Επαναφορά 5.000 νέων θέσεων που είχαν αφαιρεθεί το 2018, επιπλέον των 3.700 κενών θέσεων, για συνολική προσφορά 8.300 νέων θέσεων εργασίας.
  • Επέκταση των δικαιούχων με την προσθήκη όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιπλέον των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
  • Αύξηση της επιδότησης από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 € στα 750 € μηνιαίως.

Η διάρκεια της επιχορήγησης παραμένει στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια επανένταξης στην αγορά εργασίας και παραμένουν άνεργοι για πολύ μεγαλύτερα διαστήματα. Ενώ το 48% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), περισσότεροι από τα 2/3 των ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω είναι μακροχρόνια άνεργοι. Συνολίκά, το 28% των μακροχρόνια ανέργων είναι ηλικίας 55-67 ετών. Σκοπός των βελτιώσεων είναι να στηριχτεί αυτή η ευάλωτη ομάδα του εργατικού δυναμικού μέσω αυξημένου αριθμού προσλήψεων στο αμέσως επόμενο διάστημα εφαρμογής του ενισχυμένου προγράμματος.

Μια απλή, πολιτική απόφαση κοινωνικής πολιτικής είναι λοιπόν για το Δήμο Ιλίου και φυσικά, είναι θέμα βούλησης:

θέλει να αξιοποιήσει τους εκατοντάδες, ικανούς προς εργασία, παραγωγικούς συμπολίτες μας προσφέροντας τους δουλειά και ας είναι εκείνοι μεγαλύτερης ηλικίας; Εμείς το ζητήσαμε. Δείξαμε και τον τρόπο. Για να δούμε.

*Χρυσάνθη Γεωργαντά