Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Καινοτόμες κοινωνικές δράσεις

Σημαντικές κοινωνικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για τους ανθρώπους τρίτης και τέταρτης ηλικίας από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας με διεύρυνση και ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα προβλέπονται φυσικοθεραπεία σε οργανωμένο δημοτικό φυσικοθεραπευτήριο και κατ’ οίκον, εργοθεραπεία σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατ’ οίκον με έμφαση στα άτομα με αναπηρία, επέκταση των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» και εξοικείωση των ηλικιωμένων στη χρήση υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Τα προγράμματα υποστηρίζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλών δεξιοτήτων, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτη υγείας, επιστήμονα πληροφορικής.

Πηγή: Εφημερίδα “Political”