Μιχάλης Κυπραίος

Μιχάλης Κυπραίος

Στέλεχος της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
Ο Μ. Κυπραίος έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Από το 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και μέλος της ομάδας έργου του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ».

    Αλλαγή μεγέθους
    Contrast